POLSKI ENGLISH
Categories » All Products
.

L'EFFET C'EST MOI - "Tomber En Heros"

War Office Propaganda digipack CD 2007 12.00euro
12.00euro » BUY NOW «


POL:

L'Effet C'Est Moi to nowy interesujący projekt z Recanati ( Włochy ), którego nazwa pochodzi od cytatu z Friedricha Nietzche'go ( rezultat to ja ). Z Recanati pochodzi tez Der Feuerkreiner, z którym L'Effet C'Est Moi wydaje się dzielić namiętność dla epiki, neoklasycznych i wojennych kompozycji. W "Tomber en Heros" L'Effet C'Est Moi odnosi się w szczególności do koncepcji w której Nietsche sugerował zależność pomiędzy klasą panującą a wynikami osiąganymi przez społeczność. Idea mocy i dominacji tkwi w obu częściach płyty, pierwsza częśc kojarzy się ze splendorem rzymskiego Imperium w jego zenicie, druga z ciemnymi stronami jego potęgi, stronami, które przetrwały przez wieki i uformowały totalitarne ustroje XX wieku. Wspaniały świat podbojów, armii, walk, imperatorów i nieśmiertelności, opowiedziany przez klawiszowe orkiestralne pasaże, epickie tematy pianina i rytmy wojennych bębnów.
12 utworów, około 44 minuty muzyki, CD w digipacku.

ENG:

Adopting a quote from Friedrich Nietzche as name, this new interesting music entity rises from Recanati, Italy, same hometown of Der Feuerkreiner, with whom it seems to share a passion for epic, neoclassical and martial compositions. L'Effet C'Est Moi ("the result is me") refers, in particular, to a concept with which the famous German philosopher suggested an identification between the ruling class and the results achieved by the community. The idea of power and domination dwells among the two parts in which the CD is subdivided, the first coping with the splendour of the Roman Empire at its zenith, the second with the dark sides of its might, that have survived through the ages and formed the totalitarian regimes of the 20th Century. A magnificent world of conquests, armies, battles, emperors and immortality, through excellent orchestral keyboards, epic piano themes and hammering martial percussions. 12 tracks, approx. 44 minutes running time, CD in digipack.

Tracklist:

I: Pour Le Splendeur D’Empeire

01. Rome Capitale [mp3]
02. Rome Capitale II
03. Distance
04. Retourner Au Pays
05. Saltarelle

II: Et L’Obscurité De Son Pouvoir

06. Ouverture: Mourir A’ La Guerre
07. N’Aboutir A’ Rien
08. Rituel De Sexe
09. Tué Au Champ D’Honneur
10. Soirée Dansante
11. Saluer à La Romaine

Bonus track:

12. Croulent les Bataillons Dans Le Feu

bands: L'Effet C'est Moi
label: - Rage in Eden Records
medium: CD


Wszelkie prawa zastrzeżone - 2006 - Waroffice - Nota prawna